Миризма през SMS

Според изследователи от испанския университет в Хуелва те са създали специална версия на езика XML, която ще може да пренася миризми. Създаденият с помощта на химици и компютърни специалисти език XML Smell дефинира стандартизиран начин за предаване на различни миризми, който лесно може да се ползва в електронна поща, SMS или дори чрез телевизионно предаване. В момента усилията са насочени към създаване на специално устройство, което, разположено до телевизор, компютър или мобилен телефон, ще превръща в аромат инструкциите, съдържащи се в XML Smell.