Мобилна версия на популярната JavaScript библиотека jQuery

Мобилна версия на популярната JavaScript библиотека jQuery
Наскоро екипа зад популярната JavaScript библиотека jQuery обяви, че започва работа по нейна мобилна версия, която ще е съвместима с всички основни мобилни платформи, но освен това се работи и по създаването на технология за унифициран мобилен интерфейс. jQuery позволява на потребителите да изпълняват сложни JavaScript функции и ефекти без да са им необходими задълбочени познания по JS. Оригиналната версия на jQuery все пак работи със смартфони, но сега ще се работи и по създаването на елементи за интерфейси и графични ефекти, които ще работят по един и същ начин на различни платформи. Крайната цел е осигуряването на гъвкава технология, която ще даде възможност на авторите на приложения бързо да създават ефектни мобилни страници и уеб базирани приложения без да отделят много време за интерфейса. Подробна информация за библиотеката заедно със списък на поддържаните платформи и браузъри може да намерите на адрес:

http://jquerymobile.com