Мобилната музика

Мобилната музика
Вероятно не е изненадващо, че пазарът на мобилна музика в Япония се развива с доста бързи темпове. Според данни, изнесени в последния електронен бюлетин на Eurotechnology, всекидневно в страната се отчитат приблизително около 5 милиона сваляния на песни чрез мобилни телефони, което е към 99.8% от цялото количество закупена онлайн музика. Останалите 0.2% остават за покупки чрез персонални компютри. Преди няколко седмици местният оператор KDDI/AU пусна телефон, снабден с 4GB твърд диск, и стартира услугата Lismo - онлайн магазин за мобилна музика, който конкурира директно локалния iTunes на Apple.