Мобилни телефони в болниците

Мобилни телефони в болниците
Ползването на мобилни телефони в болнични заведения намалява грешките в медицинските грижи поради възможностите за своевременна комуникация и рядко е причина за електромагнитна интерференция, показва скорошно проучване в медицинския департамент на университета в Йейл. Резултатите от изследването са публикувани във февруарския брой на Anesthesia & Analgesia. Вероятно то е и първото проучване, което установява дали мобилните телефони оказват влияние върху безопасността в болниците, като е базирано на отговорите на 4018 анкетирани специалисти през 2003 г. по време на годишното събрание на американското дружество на анестезиолозите. 40% от анкетираните, които са ползвали пейджъри, са заявили, че са изпитали забавяне в комуникацията в сравнение с 31% от разчитащите на мобилни телефони. Изглежда, проблемите с интерференцията са останали в миналото, когато медицинската техника е била по-несъвършена и масово са били разпространени аналоговите телефони.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-01/yu-ump012706.php