Мобилните телефони в изкуството

Мобилните телефони в изкуството
Loca: Set to Discoverable е проект за липсата на връзка между хората и следите, които те оставят със своите виртуални личности. Loca разговаря със случайни минувачи чрез SMS, като използва градска семантика и обществените значения на различни места: "Вие се спряхте пред магазина за цветя и прекарахте 30 минути в парка, да не би да сте влюбени?" Мрежа от свързани помежду си Bluetooth клетки помагат на Loca да следи за минаващи хора, които носят мобилни устройства, поддържащи безжичната технология и поставени в режим на откриване.
BlueStates: Exploring Relational Space е система от сензори, които търсят Bluetooth устройства, като откриват електромагнитното поле, създавано от сигналите. Данните за потребителите след това се обобщават и се използват за създаване на картина на социалния живот на градските жители.
Cellphonia: San Jose пък e караоке за мобилни телефони. Хората избират коя песен искат да пеят, след което получават текста през RSS емисия.