Мобилните услуги в Латинска Америка

Колумбия е страната с най-висок процент (90%) на разпространение на мобилните комуникации в Латинска Америка. Това показват данните от проучване на агенция Latin Panel. Процентът на разпространение за Латинска Америка иначе е 70. На второ място е Венецуела с 89%, а след нея са Чили с 87% и Боливия с 82%. Резултатите от проучването са различни от тези, публикувани през първата половина на 2006 година от 3G Americas. Според тях на първо място по разпространение на мобилните услуги е Чили със 74%, след това е Аржентина с 68%, после са Колумбия с 66%, Венецуела - 59%, Бразилия - 51%, и Мексико - 47%. Въпреки че в региона има повече мобилни линии, отколкото фиксирани, домакинствата, които ползват стационарни телефони, все още са повече от ползващите клетъчни телефони.