Мобилният трафик на данни през последната една година се е увеличил два пъти

Мобилният трафик на данни през последната една година се е увеличил два пъти
Според данни на Ericsson, през последната една година количеството данни, използвани от мобилните потребители, се е увеличило два пъти, а до 2018 г. увеличението се очаква да бъде 12 пъти. Както бихме могли да се досетим, за увеличаване на трафика на данни сред мобилните потребители помагат достъпът до видеосъдържание и сърфирането в интернет. Те са генерирали 35% от общия трафик. В същото време поне половината трафик за преглед на видеосъдържание се осъществява извън дома на потребителите, което означава, че в повечето случаи те използват мобилната мрежа вместо WiFi.

Според проучването на Ericsson, през третото тримесечие на 2012 г. 40% от всички продадени телефони са смартфони, а до края на годината мобилните връзки по света по всяка вероятност ще станат 6,6 милиарда, докато през 2018 г. вече ще са 9,3 милиарда. През посочения период са били регистрирани 13 милиона нови потребители на LTE услуги, а до края на 2012 г. се очаква те да достигнат общ брой от 55 милиона.