Motorola инсталира iTAP 6.0 в моделите, предвидени за средата на 2004 г.

Едно от подразделенията на компанията Motorola (The Lexicus Division of Motorola) представи нова версия на системата за прередактивно въвеждане на текста - iTAP 6.0. Главното подобрение е в това, че новата версия е способна да запомни и въведе не само отделни думи, а и цели често използвани фрази. Освен това системата търпи и адаптиране към стила ви на писане. Това се отнася и за не толкова често използвани абревиатури и жаргонни фрази. iTAP 6.0 е разработена за мобилни устройства, ползващи платформа ARM, M*Core и х86, и поддържа повече от 30 европейски и азиатски езици. Планира се въвеждане на iTAP 6.0 в телефоните на Motorola към средата на 2004 г.