Nokia Siemens Networks завърши придобиването на активите на Motorola Solutions

Nokia Siemens Networks завърши придобиването на активите на Motorola Solutions
Nokia Siemens Networks и Motorola Solutions обявиха, че Nokia Siemens Networks е завършила процеса по придобиването на мрежовите активи на американската компания за сумата от 975 милиона щатски долара в брой. Считано от 30 април 2011 г., отговорността за обслужването на клиенти на GSM, CDMA, WCDMA, WiMAX и LTE продуктите и услугите на Motorola Solutions преминава към Nokia Siemens Networks. Придобиването укрепва позицията на Nokia Siemens Networks в ключови региони, по-конкретно в Северна Америка и Япония, както и сред някои от основните доставчици на услуги в света. На база приходи, добавянето на активите от мрежите на Motorola Solutions превръща Nokia Siemens Networks в третия най-голям търговец на безжична инфраструктура в САЩ и във водещия чуждестранен търговец на такова оборудване в Япония. Освен това придобиването укрепва позицията на Nokia Siemens Networks като втория най-голям доставчик на безжично инфраструктурно оборудване и услуги в света. Като част от сделката, към Nokia Siemens Networks ще се прехвърли отговорността за поддържане на 50 оператора в 52 страни, както и приблизително 6900 нови служители. Освен това Nokia Siemens Networks придобива редица съоръжения за изследователска и развойна дейност, включващи центрове в Щатите, Китай, Русия, Индия и Англия.