Нова версия на PC Suite

Нова версия на PC Suite
Nokia пусна нова версия на PC Suite – 6.1. Освен със старите модели, тя работи и с новите 5140, 6610i, 7610, 7700, като вече е реализирана и пълноценна поддръжка на безжичния протокол Bluetooth. Съществуващите проблеми при връзка с Nokia 6230 посредством Bluetooth са изгладени. Nokia PC Suite – 6.1 включва и стандартните приложения:
Nokia Application Installer
Nokia Audio Manager
Nokia Connection Manager
Nokia Contacts Editor
Nokia Content Copier
Nokia Image Converter
Nokia Multimedia Player
Nokia PC Sync
Nokia Phone Browser
Nokia Phone Editor
Nokia Sound Converter
Nokia Modem Options