NVIDIA с рекордни приходи за тримесечието

NVIDIA с рекордни приходи за тримесечието

Второто тримесечие на фискалната година, което завърши на 31 юли, се оказа особено успешно за NVIDIA и компанията отчете 24% годишен ръст в приходите до 1,42 милиарда долара. Оперативната печалба също отбелязва сериозен скок на годишна база с 317% до 317 милиона долара, а спрямо предходното тримесечие увеличението е с 29%. При нетната печалба увеличението е с 873% до 253 милиона долара, но голямата разлика се дължи на отписването преди година на подразделението Icera. В основата на всичко продължава да е бизнесът с графични чипове, който е донесъл приходи за 1,196 милиарда долара (+18% на годишна база).

Платформата Tegra, която вече е насочена главно към автомобилния бизнес, но се намира и в потребителски устройства, е генерирала приходи от 166 милиона долара (+30%). По отношение на отделните пазари геймърският продължава да е особено важен за компанията с донесените приходи от 781 милиона долара (+18%). Тук принос има скорошният дебют на новите графични карти по архитектурата Pascal. Професионалната виртуализация е генерирала приходи от 214 милиона долара (+22%), при центровете за данни увеличението е със 110% до 151 милиона долара, а автомобилният бизнес е допринесъл за приходи от 119 милиона долара (+68%). За следващото тримесечие компанията очаква приходи от около 1,68 милиарда долара.

Източник: NVIDIA