Office 2013 вече е достъпен за бизнес потребители

Office 2013 вече е достъпен за бизнес потребители
Microsoft пуснаха най-новата версия на пакета си с офис приложения за бизнес потребителите, които участват в партньорската програма на компанията. Office 2013 включва Exchange Server 2013, Lync Server 2013, SharePoint 2013, Project 2013 и Visio 2013. Достъпът на обикновените потребители до новите приложения остава за началото на 2013 г., както беше планирано, а промените в новия офис пакет, разбира се, са свързани с новия дизайн на Windows 8 и интеграцията със SkyDrvie за съхраняване на документи и информация.

http://blogs.office.com/b/office-news/archive/2012/12/03/the-new-office-is-now-available-for-business-customers.aspx