Още за UMTS лицензите

Проектолицензите за UMTS задължават операторите да имат до две години след получаването на документа 20% покритие от населението и на международните летища. Проектите бяха пуснати вчера за обществено обсъждане на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Определен беше и срок до 21 януари, в който кандидатите за участие в търга ще могат да се запознаят с текстовете и да предложат свои писмени становища. Те ще бъдат задължени да предоставят възможност за пренос на данни от 144 килобита в секунда.
До пет години операторите трябва да покрият 55% от населението (20% за 2 г.) и да предоставят 384 килобита в секунда за пренос на данни по трасето София, Пловдив, Бургас, Русе и Варна. Лицензите задължават компаниите да подпишат тригодишни договори за роуминг с компании, които имат GSM мрежи, както и да предоставят услугата без смущения.