От догодина запазваме мобилния си номер при смяна на оператора

От догодина запазваме мобилния си номер при смяна на оператора
Комисията за регулиране на съобщенията прие функционалните спецификации за преносимост на номерата в мобилните клетъчни мрежи, благодарение на които след 1 януари 2007 г. потребителите на мобилни телефони ще могат да променят мобилния си оператор, като запазят своя телефонен номер. Очаква се резултатът от приетите от комисията правила за преносимост на номерата, освен в удобство за потребителите, да се изрази в увеличаване на конкуренцията на пазара на мобилните услуги.