Първата мобилна VoIP мрежа

Първата мобилна VoIP мрежа
XMax е името на първата VoIP мобилна мрежа, която е разработена от калифорнийската компания XG-Technology. В основата на мрежата, работеща на нелицензирани радиочестоти, стои високоефективна система (xG Flash Signal) за пренос, осигуряваща три пъти по-голям обхват от традиционните безжични технологии. Това означава, че мрежата може да бъде изградена с много по-малко разходи, отколкото използваните в момента. Остава да се надяваме, че цените за мобилни комуникации ще стават все по-ниски и по-ниски.