Печалбата на HTC за тримесечието скача с 60% спрямо предходното

Печалбата на HTC за тримесечието скача с 60% спрямо предходното
HTC е поредната компания, която публикува финансовите резултати за дейността си през второто тримесечие на годината. Като цяло компанията отчита положителни резултати спрямо първото тримесечие на годината, но на годишна база почти всеки показател е с отрицателен знак. Приходите за периода са 91,04 милиарда тайвански долара (3 милиарда щатски), което е 34% повече спрямо първото тримесечие, но с 26,8% по-малко в сравнение с миналата година. Оперативната печалба е 8 милиарда тайвански долара - с 60,6% повече спрямо първите три месеца на годината, но с 57,45 по-малко в сравнение със същия период на 2011 г. Компанията очаква през третото тримесечие приходите да намалеят с 23% до 70-80 милиарда тайвански долара.

Единствениян пазар, на който се отчита ръст, е Китай, като компанията очаква той да продължи и през третото тримесечие. Като причина за успеха се посочва партньорството с трите големи местни оператора и пускането на моделите от серията Desire V, които до голяма степен са създадени с мисъл за китайските потребители, наред с повишената разпознаваемост на марката и увеличеното търговско присъствие. Според финансовия директор на HTC компанията е срещнала предизвикателства в Европа, Близкия изток и Африка заради засилената конкуренция.