Предимствата на писмената комуникация

Проектът "Културите на Силиконовата долина" изследва влиянието, което имат продуктите на Силиконовата долина върху живота на хората. Началото му е поставено през 1992 година и дори включва продължително наблюдение над 14 семейства. До момента резултатите показват тенденция хората да предпочитат писмената комуникация пред разговорите лице в лице. Тийнейджърите се чувстват по-удобно, когато пишат съобщения, тъй като така се справят по-лесно с неловките ситуации, а същевременнно това е достатъчно бърз начин за общуване. Хората с по-техничeски професии също предпочитат писмената комуникация, тъй като тя е по-конкретна и изчистена от излишна информация. Според психолозите, технологиите позволяват на хората, които не могат или не биха искали да говорят, да избегнат личния контакт по време на разговор. По този начин те предпочитат и виртуалното консултиране, вместо разговорите на живо. Тенденция, която психолозите откриват сред младите, е схващането, че човек е по-автентичен, когато комуникира с помощта на някаква електронна медия. Според специалистите, младежите си създават идентичност, с която се чувстват удобно пред другите и този начин им дава възможност да я поддържат по-лесно, отколкото в жив разговор.