Преносимите компютри са предпочитани

Преносимите компютри са предпочитани
Според проучване на IDC увеличението в пазара на персонални компютри през следващата година ще бъде над 10%, като това ще бъде четвъртата последователна година с двуцифрен ръст в сектора. Въпреки че хората ще сменят компютрите си с по-бавни темпове, нарастването ще дойде от увеличение на потреблението на преносими компютри. Ако предвиждането се окаже вярно, това ще е понижение в сравнение с тази година, за която се очаква ръст от 15.8%.