Приходите на AMD в края на 2012 г. са с 37% по-малко за година

Приходите на AMD в края на 2012 г. са с 37% по-малко за година
AMD обявиха финансовите резултати от дейността си през четвъртото тримесечие на 2012 г. Компанията отчита оперативна загуба в размер на 422 милиона щатски долара и приходи в размер на 1,16 милиарда. Чистата загуба за периода е 473 милиона долара. От компанията отбелязват, че през тримесечието отчитат спад на приходите от компютърни продукти с 37% на годишна база. Що се отнася до графичните продукти, там намалението на приходите е с 15% за година.

За фискалната 2012 г., която за AMD приключи на 29 декември, компанията е реализирала приходи в размер на 5,42 милиарда долара и оперативна загуба от 1,06 милиарда. Очакванията са, че тенденцията за спад в приходите ще продължи и през първото тримесечие на 2013 г., като от AMD очакват той да е 9% за споменатия период.