Продължава тенденцията на растеж в продажбите, доставките и печалбата на Sony Ericsson

16 юли 2004 г., Токио и Стокхолм. Sony Ericsson обяви финансовите резултати на компанията за второто тримесечие на 2004 г., което приключи на 30 юни. Направените доставки за периода достигнаха 10,4 милиона, което е 55%-но увеличение, сравнено със същия период на миналата година. Продажбите възлизат на 1,504 милиона евро, което представлява увеличение от 34%, сравнено със същия период на 2003 г. Приходите преди облагане с данъци са 113 милиона, а нетните приходи са 89 милиона евро, което представлява увеличение съответно с 215 милиона евро и 177 милиона евро, сравнено с 2003 г.

Средната продажна цена на продуктите на Sony Ericsson намаля постепенно съгласно очакванията и поради всеобщото увеличение на дяла на GSM телефоните във всеобщата продуктова линия на компанията. Sony Ericsson запази тенденцията в ръста на продажбите от предишното тримесечие и поддържа постоянно ниво на печалбата. Sony Ericsson ревизира очакванията си за общия пазар през 2004 г. на средно 600 милиона единици след първоначалните прогнози от 550 милиона.
"Екипът на Sony Ericsson с радост съобщава, че четвърто поредно тримесечие компанията излиза на печалба. Тези положителни резултати отразяват продължаващото голямо търсене на нашата серия от мултимедийни мобилни телефони за работа с изображения. Компанията създаде сериозна база за продължителен растеж в търсенето и продажбите. Освен това ние успяхме да запазим тенденцията на растящи печалби в една пазарна среда с много силна конкуренция. Убедени сме, че колкото повече увеличаваме портфолиото си с иновативни и интересни продукти, толкова по-силен ще става брандът на Sony Ericsson", каза Майлс Флинт, президент на Sony Ericsson.

В края на второто тримесечие започна доставката на няколко нови продукта в мрежата от оператори и търговци. На пазара бяха предложени първият UMTS 3G телефон на компанията Z1010, който беше пуснат на пазара от няколко мобилни оператора. K700, мултимедиен мобилен телефон от висок клас, както и много малкият стилен PDC "premini", предназначен за NTT DoCoMo в Япония, също постъпиха в мрежата през последното тримесечие.