Продажбата на "Орбител" приключи

Продажбата на
"Орбител" вече е част от най-голямата европейска телекомуникационна група - "Дойче Телеком", след като сделката по придобиване от страна на унгарската компания "Мадяр Телеком" приключи и бяха получени необходимите разрешения от Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията. В новия борд на директорите на българската компания с председател Тамаш Морвай остават досегашните изпълнителни директори Николай Горчилов и Виктор Францес, които ще имат водещата роля в управлението й. Според Тамаш Морвай чрез "Орбител" "Мадяр Телеком" планира да предложи на клиентите си нови услуги за пренос на глас и данни, базирани на широколентови технологии от ново поколение. "Вярваме, че предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз отваря пазара за по-качествени и по-евтини фиксирани и мобилни услуги за масовия потребител", добави още той.
Припомняме, че на 28 ноември 2005 г. унгарската компания подписа споразумение за покупка на 100 % от акциите на "Орбител" на стойност 8 млн. eвро.