Разпространението на мобилните комуникации в Третия свят

Разпространението на мобилните комуникации в Третия свят
Според Дейвид Браун, председателят на Motorola, през 2008 г. в развиващите се страни вече ще има мобилни телефони с цена по-ниска от 15 щатски долара. Ако това се случи, можем да очакваме увеличение на потребителите на мобилни услуги с около 100 милиона годишно. Цитира се изследване на Лондонското училище по икономика, в което се казва, че 10% увеличение на навлизането на мобилни услуги в дадена страна води до 0,6% увеличение на брутния й вътрешен продукт. Което е огромно число. Една от основните стъпки, които трябва да се случат, е правителствата в развиващите се страни да не таксуват мобилните телефони като луксозни стоки, тъй като в момента данъците представляват повече от 20% от цените на апаратите в тези страни.