Разследват Apple за злоупотреба с господстващо положение в Япония

Разследват Apple за злоупотреба с господстващо положение в Япония

Японската комисия за защита на конкуренцията (JFTC) разследва Apple за злоупотреба с влияние, което е довело до нарушаване на антимонополното законодателство на страната. Обвинението се базира на оплаквания от поне 10 местни производители на електронни и оптични компоненти. Те твърдят, че са били принудени да предоставят технологии и ноу-хау, които позволяват на Apple да произвежда детайли, без да заплаща за това, съобщава японското издание The Mianichi.

Поне една японска фирма е заявила, че й е отказано предоговаряне на несправедливи договорни отношения със заплаха за прекратяване на взаимоотношенията от страна на Apple. JFTC е открила такива случаи след проведено през 2018 година проучване на отношенията между японските компании и чуждестранните им партньори. Оказва се, че при започване на преговорите с около 10 компании Apple е изисквала подписването на договори с клаузи, които ѝ позволяват да използва безплатно технологии и интелектуална собственост.

Освен това, благодарение на достъпа до тези технологии, американците са постигали по-добри условия като са споделяли предоставената от японците информация на конкуренти. Друга страна посочва, че в нейния договор е имало клауза, която й е забранявала да доставя на други клиенти. JFTC смята, че силните позиции на Apple на глобалния пазар за смартфони са й позволили да притиска японските компании. От Apple отричат наличието на подобни практики.

Източник: The Mianichi

Оферти на деня