С onX ще можете да накарате Android да прави каквото искате

С onX ще можете да накарате Android да прави каквото искате
onX е ново приложение за Android от Microsoft, с помощта на което можете да кажете на телефона си да направи каквото ви хрумне. Приложението работи с набор от правила, които използва, за да определи какви действия да предприеме. Например можете да му кажете да ви напомня да си вземате чадър, ако прогнозата за времето предвижда дъжд. За да изпълнява поръчки onX обаче, се нуждае правилата да бъдат приведени в код, което означава, че не всеки потребител ще може да си създава собствени правила. За щастие обаче от сайта на onX можете да си изтеглите правила за вече дефинирани проблеми. Интересно е, че Microsoft пуска приложението първо за Android, но вярваме, че няма да закъснее и с версия за собствената си платформа.

http://aka.ms/onxapp