Съдията по едно от делата на Apple срещу Motorola за патентната система

Съдията по едно от делата на Apple срещу Motorola за патентната система
Ричард Поузнър вече стана известен, първо, с това, че прекрати дело между Apple и Motorola, както и с коментара си, че патентната система е излишна. Поузнър наскоро публикува в блога си по-пространен коментар по въпроса с патентите и отново ги обяви за излишни. Според него нуждата от реформа в областта е очевидна заради множеството дела, които ИТ компаниите водят една срещу друга в момента.

Той прави сравнение с патентите във фармацевтичната индустрия, за които има различни правила, гарантиращи, че патентите са наистина от изключителна важност. Докато при информационните технологии в момента не е така, а повечето иновации са сравнително лесни и евтини за създателите си и биват сравнително бързо заместени от нови разработки. Поузнър смята, че Патентното бюро на САЩ не разполага и с достатъчно квалифицирани служители, които да проучват софтуерните патенти, а съдиите и съдебните заседатели имат много ограничени познания в областта, за да могат да вземат адекватни решения по едно дело за нарушени патенти. Поузнър засяга и темата за патентните тролове, както и много други проблеми.

Цялата публикация можете да намерите на адрес:
http://www.becker-posner-blog.com/2012/09/do-patent-and-copyright-law-restrict-competition-and-creativity-excessively-posner.html