Samsung готви още промени по интерфейса си TouchWiz

Samsung готви още промени по интерфейса си TouchWiz
Patent Bolt са открили документи за патент за някои промени по интерфейса на TouchWiz, подадени от Samsung в края на миналата година. Става дума за подобряване на взаимодействието с платформата при работа с папки. Папките могат да бъдат групирани, а всяка група може да бъде разгърната по стандартния за Android начин или подобно на акордеон, за да прегледате само съдържанието. Макар и промените да не са революционни, това означава, че Samsung продължава да развива интерфейса си за Adnroid и че има някои интересни планове за бъдещето му.

http://www.patentbolt.com/2012/06/samsung-invents-new-ways-of-handling-folders-on-android.html

  • Браво! Идейката е интересна и атрактивна, макар, че не е нищо сериозно. Все пак тези нововъведения не са без значение, защото става въпрос за начина, по който потребителя влиза в емоционален досег с интерфейса. 8)(yes)
    metaflute