Samsung патентова S-Pen с вградена камера

Samsung е получила одобрение на патентна заявка, подадена през февруари 2017, която описва писалка S-Pen с вградени оптична система и сензор за изображение. Това на практика означава наличието на камера в стилуса. Патентът е със заглавие „Electronic pen device having optical zoom“ (Електронно устройство под формата на писалка с оптично приближение) и включва детайлна схема на S-Pen с оптична система в горната част. Диаграмата показва наличието на четири лещи, поставени пред фотографски сензор. Освен това е наличен комуникационен модул, който да предава заснетите изображения към приемно устройство.

В диаграмата е посочен и „control key“ (бутон за управление), който може да управлява функцията за приближаване на вградената камера. Във фигура 3 виждаме четирите основни компонента на концептуалния S-Pen: оптична система, сензор за изображения, бутон за управление и контролер. Интересно е, че устройството ще може да се поставя както в преносими компютри и дисплеи, така и в смартфони. Всичко това обаче не означава, че можем да очакваме подобен стилус в следващото поколение Galaxy Note. Понякога минават години преди реализация на подобни патенти, а някои от тях никога не достигат до пазара.

Източници: Patently Mobile, USPTO