Samsung получи правото да види детайли от споразумението между Apple и HTC

Samsung получи правото да види детайли от споразумението между Apple и HTC
За разнообразие американските съдии уважиха молбата на Samsung да види подробности от споразумението между Apple и HTC, което беше сключено по-рано този месец. Разбира се, едва ли има някой, който следи патентните войни и не проявява любопитство към условията на договора между двете компании. Той включва и патентите на компанията VIA, която е собственост на HTC. Освен това, ако някоя от двете компании случайно бъде купена, сключеното лицензно споразумение няма автоматично да важи и за новия собственик.

Тази клауза специално, изглежда, е изискана от страна на Apple, тъй като едва ли има опасност някой да купи американците, но пък HTC не са толкова големи, а и в момента изпитват някои затруднения. От изтеклата документация не става ясно дали споразумението покрива целите патентни колекции на двете компании.

В публичната версия на документа са редактирани 33 думи, но от Samsung настояват да видят и тях, за да преценят дали Apple не са лицензирали на HTC патенти, които са били отказани на корейците. Ако това е така, Samsung твърди, че американската компания няма нищо против нейната интелектуална собственост да се ползва от други, стига за нея да се плаща. Това ще помогне за вземане на решение дали ще трябва да се спрат продажбите на някои от продуктите нa Samsung, или не.

http://www.fosspatents.com/2012/11/samsungs-lawyers-will-get-to-see.html