Създаване на приложения за Windows 8 и Windows Phone в браузъра

Създаване на приложения за Windows 8 и Windows Phone в браузъра
Microsoft предлага интересна възможност на желаещите да правят приложения за Windows 8 и Windows Phone, като използват за това само браузър. Уеб базираното приложение TouchDevelop осигурява среда за разработка, която може да се ползва през браузъра на всеки смартфон или таблет (няма проблем да се ползва и с клавиатура и мишка). Създадените по този начин скриптове могат да получат достъп до данните в устройството, мултимедийните файлове и сензорите в устройството, а освен това могат да взаимодействат с облачни услуги или социални мрежи. Готовата работа след това може да бъде изпратена за одобрение и разпространение в Windows Phone Store or Windows Store

https://www.touchdevelop.com