Skype пуска нова платформа за малкия бизнес

Skype пуска нова платформа за малкия бизнес
Skype пуска интересна нова платформа, която е предназначена за малкия бизнес. Тя се казва In the Workplace и идеята й е да помогне на малки фирми и компании по-лесно да комуникират с други партньори и клиенти. Платформата използва мрежата, с която Skype вече разполага, но това едва ли е изненада. Още повече че платформата е била тествана вече шест месеца, което означава, че с пускането й потребителите ще имат директно достъп до развита мрежа, в която участват 500 различни компании, предлагащи 140 различни услуги.

https://workspace.skype.com