Според Greenpeace Apple използват най-много чиста енергия

Според Greenpeace Apple използват най-много чиста енергия
Greenpeace публикува най-новия си доклад, в който оценява в каква степен технологичните компании използват природосъобразни технологии и политики за опазване на околната среда. След доклада от 2012 г., когато Apple получиха порицание, за 2013 г. американската компания е направила най-много подобрения и в момента 100% от енергията, която използват за центровете си, идва от възобновяеми източници - вятър и слънце.

Facebook също значително са подобрили позициите си и макар да използват само 49% чиста енергия, от организацията са им отредили най-високата оценка заради прозрачната политика и ясно заявеното намерение да използват 100% енергия от възобновяеми източници.

Освен вече споменатите компании, Greenpeace имат какво добро да кажат за Box, Google, Rackspace и Salesforce, които също работят за преминаване към чиста енергия. В същото време Amazon отнасят доста критики заради непрозрачната си политика и липсата на информация за използваната енергия.

Според методологията на Greenpeace, които използват публично достъпна информация за оценките, Amazon Web Services използва едва 15% от възобновяеми източници и като цяло получава оценка F за прозрачност. От AWS коментираха, че докладът на организацията не се позовава на верни данни и че са изпратили информация до Greenpeace преди публикуването на доклада.

http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/global-warming-and-energy/A-Green-Internet/clickingclean/