Според ВАС GSM-3 не е държавна помощ

Тричленен състав на Четвърто отделение на ВАС остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията от 11 ноември м.г., според което предоставянето на лиценз за трети GSM оператор в полза на БТК ЕАД без търг и конкурс срещу 54 млн. лв. не представлява държавна помощ. Делото бе заведено от Върховната административна прокуратура, "Нетплюс" ООД, "МобилТел" АД, "Космо България Мобайл" ЕАД и "Тафетта Лимитид", САЩ. Както КЗК, така и съдът са констатирали, че не са налице условия за нарушаване или застрашаване на свободната конкуренция.