Телефонен микропроектор

Телефонен микропроектор
Инженери от германския институт Fraunhofer работят по цифров проектор с достатъчно малки размери, за да може да бъде интегриран в мобилен телефон. Ползваният микропроцесор постоянно следи излъчвания сигнал и прави корекции, ако се открият грешки, причинени от движение на проектора или вибрации. Създаденият прототип е все още прекалено голям и проектира само червена светлина, но авторите смятат, че бъдещите комерсиални продукти няма да бъдат по-големи от бучка захар и ще работят със светлина от целия спектър.