Telekom Austria с печалба за тримесечието

Telekom Austria отчете два пъти по-висока печалба за третото тримесечие благодарение на добрите финансови резултати на "Мобилтел". Нетната печалба на австрийския телеком се е повишила от 97 млн. до 184 млн. евро за периода юли - септември, а абонатите му са се увеличили от 4.8 до 8.5 млн. В основата на този успех изглежда стои "М-Тел", който австрийците купиха преди пет месеца за 1.1 млрд. евро. Заради по-добрите финансови показатели компанията завиши прогнозите си за цялата година, като се очакват нетни приходи в размер на 340 млн. евро.