Trendstream: Google+ е втората най-популярна социална мрежа

Trendstream: Google+ е втората най-популярна социална мрежа
Данните на Trendstream за четвъртото тримесечие на 2012 г. показват, че Google+ вече е втората по популярност социална мрежа, макар и да са далеч от броя на потребителите на Facebook. Според Trendstream активните потребители на Facebook са 693 милиона към края на 2012 г., докато тези на Google+ са 343 милиона. Въпреки че това са два пъти по-малко потребители, Google+ все пак остава пред Twitter и дори YouTube, които са съответно на четвърто и трето място по брой на активните потребители.

http://globalwebindex.net/thinking/social-platforms-gwi-8-update-decline-of-local-social-media-platforms/