Цената за поддръжка на Windows XP става все по-висока

Цената за поддръжка на Windows XP става все по-висока
Според данни от проучване на IDC цената за поддържане на компютри, които работят с Windows XP, е по-висока от тази за поддръжка на такива с Windows 7 и се увеличава. Проучването на IDC е поръчано от Microsoft и е с цел компанията да се опита да накара потребителите си да сменят вече доста остарялата операционна система с по-актуална. Въпреки това Microsoft ще спрат да поддържат софтуера чак през април 2014 г., което е 13 години след като платформата излезе на пазара. Според IDC цената за годишна поддръжка на Windows XP е 5 пъти по-висока от тази за Windows 7, което е сериозна разлика.

Според информацията на IDC, 42% от инсталациите на Windows, които не са домашни, все още са Windows XP. Ако сегашните темпове, с които хората сменят версията на платформата се запазят и в бъдеще, през 2014 г. потребителите на Windows XP ще представляват 11% от всичко потребители на Windows.

http://windowsteamblog.com/windows/b/business/archive/2012/05/24/understanding-the-business-impact-of-windows-xp-migration-plans.aspx