Цифрова телевизия у нас след 2015 г.

Цифрова телевизия у нас след 2015 г.
До 2015 г. България трябва да изостави аналоговата технология за разпространение на телевизионни програми и да премине към цифрово наземно излъчване. Това предвижда държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, приета от кабинета на 9 февруари 2006 г. и публикувана в Държавен вестник. За тази цел през 2007 г. и 2008 г. трябва да бъдат освободени необходимите честотни ленти, ползвани от военните. Преди няколко седмици писахме, че в САЩ като дата за преход към цифрово излъчване беше определена 17 февруари 2009.