Цветовете "настъпват"

Статистиката показва, че през 2004 година 68% от всички продадени мобилни телефони са били с цветни дисплеи, а останалите 32% принадлежат на монохромните устройства. Предвижданията сочат, че през 2008 година процентите вече ще бъдат 96 към 4. Интересно е, че при телефоните с цветен дисплей тенденцията е преминаване към по-висококачествената в сравнение с Color-STN, TFT LCD технология.