Успешен тест за пренос на данни между LTE и GSM мрежа

Успешен тест за пренос на данни между LTE и GSM мрежа
Huawei съобщиха по-рано през седмицата, че са осъществили успешен тест на смесена мрежа от LTE и GSM ANR (Automatic Neighbor Relations) технологии. Използваната конфигурация е базирана на стандарта 3GPP R9, а LTE-to-GSM ANR намалява необходимостта от намеса на оператор за преконфигуриране на връзките с 90%. В същото време използваната технология предоставя и по-успешно прехвърляне на връзките между различните мрежи и също така би намалила значително разходите на операторите за поддръжка на мрежата.