Защита на мобилни телефони срещу "бедствия"

Защита на мобилни телефони срещу
Холандската компания Skins Mobile пуска на пазара гумени предпазители за мoбилни телефони, предпазващи от вода, пот, кръв и други подобни "бедствия". Специално внимание е насочено към хората, не работещи в офиси или използващи различни вещества, които могат да повредят телефоните - художници, зидари, бояджии, спасители, спортисти, касапи и други. Повече информация за продуктите може да намерите http://www.skins-mobile.com/main.html .