Анкета

Колко мобилни данни използвате месечно?

1000МВ или по-малко
11.35%
47 гласа
1001-3000МВ
15.94%
66 гласа
3001-6000МВ
21.98%
91 гласа
6001-10 000МВ
19.57%
81 гласа
10 001МВ или повече
29.47%
122 гласа
Не използвам
1.69%
7 гласа

ПРЕДИШНИ АНКЕТИ

1
2 3 4 5
...
41