089 - един код за всички абонати на GLOBUL

089 - един код за всички абонати на GLOBUL
От 2 май 2004 г. ще бъде активен новият единен код за всички абонати на GloBul - 089. Досегашните кодове 098 и 099 се променят с добавянето на цифрата 8 преди първата деветка в тях. Схема на избиране на номера от мрежата на GloBul от 2 май 2004 година:
Номер 098 123456 ще се набира като 0 8 9 8123456
Номер 099 123456 ще се набира като 0 8 9 9123456
Това, което е необходимо да направите на 02.05.2004 г., е:

• Да редактирате номерата в личния си телефонен указател чрез добавянето на цифрата 8 преди първата деветка от досегашните кодове 098 и 099. Така последната цифра от сегашните кодове става първа цифра от номера на абоната. По този начин всички номера вече ще съдържат 7 цифри след новия код за достъп 089.
• Да редактирате номера на SMS центъра в настройките на вашия телефон. За ваше улеснение в продължение на 3 месеца след датата на промяната ще бъде валиден и старият код за достъп до SMS центъра.
Схема за промяна на кода на SMS центъра от 2 май 2004 година:
Сега действащият номер +359 98 100000 се променя на +359 89 100000
Детайлни инструкции за смяна на номера на SMS центъра, стъпка по стъпка, съобразно вашия модел телефонен апарат ще намерите http://www.globul.bg/bg/addinfo.htm .
Кратките телефонни номера като: Отдел за обслужване на клиенти, Гласова поща, номера за спешна помощ и полезни номера остават непроменени при избиране в мрежата на GloBul. Промяната се отразява при избиране извън мрежата на GloBul, като това става с новия код 089.
Кратките номера за услуги с добавена стойност ще се избират от всички абонати във и извън мрежата на GloBul с новия код 089.
Схема на избиране на Отдел за обслужване на клиенти от 2 май 2004 година:
От мрежата на GloBul:
Номер 123 се избира без промяна.
Извън мрежата на GloBul:
Номер 098 123 ще се набира като 0 89 123.
Аналогична е и промяната при прослушване на гласова поща на номер 120.
Глобул уведомява, че е възможно в рамките на няколко часа след въвеждането на новия код да има затруднения в работата на мрежата. Възможни са и затруднения при използването на някои услуги.