120 минути време за разговори с Prima Star

"М-Тел" стартира нова промоция за абонатите на предплатената си услуга "Прима". Промоционалният Prima пакет съдържа Prima Sim карта с първоначално активиран тарифен план Prima Star и 120 минути време за разговори в мрежата на "М-Тел" (изчислени по цената на минута в мрежата на оператора при тарифен план Prima Star: цена на минута - 28 ст. без ДДС в мрежата на "М-Тел" и 49 ст. към останалите мрежи в страната), 40 минути при активиране на Prima картата, още 40 минути при активиране на допълнителен ваучер с номинал, по-голям или равен на 15 лева до 31.05.2006 г., и още 40 минути при активиране на допълнителен ваучер с номинал, по-голям или равен на 15 лева в периода 01.06 - 31.08.2006.