2,244 милиарда мобилни потребители

Последната статистика на GSA (Global mobile Suppliers Association) твърди, че през декември общият брой GSM/WCDMA мобилни потребители за 2006 година е достигнал 2,244 милиарда. Двете технологии вече държат 83,8% от световния мобилен пазар при 80,3% в края на 2005 г. Всеки ден през изминалата година са били добавяни по 1,372 милиона нови потребители, или общо 500 милиона за целия период. В 76 страни работят 146 комерсиални 3G мрежи, базирани на технологията WCDMA, а общият брой на потребителите им вече е 96 милиона. Вече работят и 96 HSDPA мрежи в 53 страни.