2/3 от хората нямат архив на телефонните си указатели

Sicap e швейцарска компания, която разработва приложения за управление на мобилно съдържание. От компанията са направили проучване, според което 70% от потребителите на мобилни устройства не архивират данните, които съхраняват на телефоните си. Това може би не е чак такава изненада, но по-любопитните новини са за 42% от тези, които архивират данните си. Тази част от уж по-съобразителните и предвидливи потребители архивират данните си, като записват телефонните номера на хартия! Това може би си има обяснение, като се има предвид, че файловете също се губят, повреждат и т.н. Според резултатите от проучването пък около 20% от потребителите между 16 и 34 години се бавят с подновяването на мобилните устройства заради трудния процес по пренос на данните от старото устройство в новото.