20% ръст в продажбите на мобилни телефони през 2006 г.

20% ръст в продажбите на мобилни телефони през 2006 г.
Според проучване на In-Statt през 2006 г. продадените мобилни телефони са били с 20% повече, отколкото през 2005 г. От агенцията очакват тенденцията да се запази и през следващите пет години. Причините за ръста на продажбите са в отварянето на развиващите се пазари и разпространението на мобилните услуги там, популяризирането на предплатените услуги, както и развитието на високоскоростните мрежи, които предлагат нови услуги. Очаква се общият процент на разпространението на мобилните телефони до 2011 г. да се увеличи от 25% на 50%. В момента пазарът на мобилни телефони надхвърля 144 милиарда долара, като се очаква да достигне 200 милиарда долара през 2011 г.