30% ръст на мобилния пазар в Европа

Според проучване на IDC европейският пазар на мобилни устройства за миналата година (вкл. PDA и смартфони) има ръст от 29% в сравнение с 2003 г. За цялата 2004 година са били доставени 8.9 милиона единици главно от класа на комбинираните устройства. Числата за последното тримесечие са 3.5 милиона срещу 2,7 милиона за същия период на миналата година. Смартфоните и PDA с телефонни възможности имат годишен ръст от 41%.