8GB SDHC карта от Pretec

8GB SDHC карта от Pretec
От Pretec пускат 8GB SD карта, съвместима с версия SD 2.0 (SDHC), която позволява скорост на достъп до данните до 20 MB/секунда. Максималният капацитет на SD 1.1 устройствата за четене е 2 GB, въпреки че при FAT 32 формат могат да четат до 4 GB. Границата от 4 GB се получава от начина, който се използва при SD 1.1 за адресиране на данните - по байтове. При SD 2.0 адресирането е по сектори - техника, използвана от Mu-Card Alliance през 2004 г. за достигане на
максимален капацитет от 2 TB. SDHC картите могат да бъдат четени само от SDHC съвместими устройства. Картите на Pretec ще се предлагат с капацитет от 2 GB, 4 GB и 8 GB и ще бъдат пуснати за масова продажба през последното тримесечие на годината.