ActiveSync с ново лице в Windows Vista

Ако ползвате редовно ActiveSync за синхронизиране на вашия смартфон или PDA с Windows XP, приложението вече ще бъде доста различно, когато Vista се появи на пазара. То ще носи името Windows Mobile Device Center и ще има тотално променен интерфейс с цел подобряване на работата с него.
http://www.microsoft.com/technet/windowsvista/library/db983da1-8f87-4dd2-828a-4df238a3138b.mspx