Ambicom с нова Wi-Fi карта за дигитални асистенти

Ambicom с нова Wi-Fi карта за дигитални асистенти
Ambicom представиха нова SDIO Wi-Fi карта за PDA. WL11-SD Wave2Net Wireless SD картата е компактна и е добро решение за дигитални асистенти, които нямат интегриран Wi-Fi 802.11b. Размерите са 55 x 24 x 2,1 мм и тегло 10 г. Картата позволява високоскоростен обмен на данни при скорост от 11Mbps. Консумираната енергия в режим на работа е 300 mA, 13 mA при save mode и 2 mA в режим на изчакване. Към настоящия момент картата работи с драйвери за Pocket PC 2002 и Windows Mobile 2003.